ห้องพัก

เตียง 3.5 ฟุต | เตียง 6 ฟุต

เรือนกล้วยไม้

500 - 550 บาท / คืน
เตียง 3.5 ฟุต | เตียง 7 ฟุต

เรือนชมดาว

600 - 650 บาท / คืน
เตียง 3.5 ฟุต | เตียง 7 ฟุต

เรือนชมตะวัน

800 บาท / คืน
เตียง 3.5 ฟุต | เตียง 7 ฟุต

เรือนบุปผา

850 บาท / คืน
เตียง 6 ฟุต

เรือนลมโชย

550 บาท / คืน
เตียง 3.5 ฟุต | เตียง 6 ฟุต

เรือนร่มไม้

450-500 บาท / คืน